Soboty edukacyjne i turnusy rehabilitacyjne

Soboty edukacyjne dla maluchów

25 zł za godzinę zajęć

Turnusy rehabilitacyjne 5-dniowe pobytowe (25 godzin terapii indywidualnej)

2200 zł