EEG Biofeedback

Co to jest Biofeedback?

EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) jest wysokospecjalistyczną metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA.

Początkowo wykorzystywano ją do szkolenia astronautów, którzy w dużym stresie musieli wykonywać trudne i złożone czynności. Od prawie 60 lat jest także wykorzystywana przez jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia pilotów oraz sportowców, polityków, ludzi biznesu. To w jaki sposób przebiegają procesy neuroprzewodzenia w mózgu człowieka przekłada się na jego zachowanie, bowiem kora mózgowa spełnia funkcję ośrodkowej regulacji procesów myślenia i zachowania.

Oddziałując poprzez trening biofeedback na neuroprzewodzenie w mózgu możemy wpływać na zwiększenie lub osłabienie komunikacji pomiędzy różnymi obszarami kory mózgowej, a to daje w efekcie znaczące i długotrwałe zmiany psychofizjologiczne.

Sprzężenie zwrotne w biofeedbacku to natychmiastowa dokładna informacja o nastroju mózgu (fal mózgowych). W sytuacji dysfunkcji fale mózgowe są w stanie rozstrojenia i odbiegają od normy. Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową w kierunku przywrócenia jej bioelektrycznej harmonii i zmieniając, w kierunku prawidłowym, funkcjonujące do tej pory nieprawidłowe wartości amplitud fal mózgowych.

Jak działa terapia EEG Biofeedback ?

Terapia ma na celu poprawę efektywności mózgu i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Treningi polegają na przekazywaniu pacjentowi przez terapeutę sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje (np. fale mózgowe, napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Dlatego można powiedzieć, że w skrócie Biofeedback to nauka używania własnego mózgu. Celem terapii jest więc wytworzenie utrwalonych odpowiednich wzorców reagowania, np. nadzwyczajnej koncentracji umysłu przy dużej relaksacji. Wszystko to dzieje się poza świadomym działaniem trenującego gdy poprzez wytworzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego wytwarza się proces uczenia pozytywnych wzorów.

Dzięki treningom EEG Biofeedback o 25-30% poprawia się:

 • pamięć,
 • koncentracja,
 • szybkość myślenia,
 • mowa,
 • wzrasta kreatywność,
 • myślenie twórcze,
 • zdolność do rozwiązywania problemów intelektualnych,
 • samoocena,
 • odporność na stres,
 • zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji.

Dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, co pozytywnie wpływa na zmianę ich stosunku do obowiązków szkolnych. Pod wpływem treningów wiele dzieci dotąd zamkniętych i małomównych staje się bardziej otwartymi, chętnymi do kontaktów towarzyskich i do aktywności społecznej.

Znajduje zastosowanie w wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu sprawności umysłowych.

Dla kogo przewidziana jest terapia?

EEG Biofeedback polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.

Trening polecany jest osobom zdrowym:

 •  wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści: na początku roku szkolnego, akademickiego, przed egzaminami, maturą),
 •  dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki),
 • osobom na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (biznesmeni, maklerzy, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy),
 • osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonym pracą,
 • osobom występującym publicznie, aktorom, artystom,
 • w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy.

Osobom chorym w następujących zaburzeniach:

 • zaburzeniach snu, cierpiącym na bezsenność,
 • zaburzeniach mowy,
 • w problemach z koncentracją uwagi,
 • zaburzeniach przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja),
 • zaburzeniach zachowania i społecznego przystosowania,
 • w przewlekłych bólach głowy, migrenach,
 • tikach,
 • padaczce,
 • zespole chronicznego zmęczenia,
 • mózgowym porażeniu dziecięcym,
 • autyzmie,
 • rehabilitacji po urazach i udarach,
 • impulsywności, agresji,
 • zespole ADHD i ADD,
 • zaburzeniach psychosomatycznych,
 • jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: od alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.

Dla dzieci z „trudnościami szkolnymi”, dla uczniów mających:

 • gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji,
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię),
 • zaburzenia uwagi, problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą,
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy.

Jak wygląda trening?

Czas trwania terapii EEG Biofeedback ustala się indywidualnie, stosownie do wieku trenującego i ważności problemu.

Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 15 – 20 spotkań) i długoterminowe wymagające systematycznej pracy przez ok. 40-60 sesji (np. ADHD).

Spotkania przez pierwsze 3 tygodnie odbywają się z częstotliwością 2 – 3 razy w tygodniu, a następnie 2 razy w tygodniu jednak nie rzadziej niż 1 raz. Dla każdego trenującego przeznaczamy godzinę na jeden trening.

Treningi polegają na kontrolowaniu przebiegu gry komputerowej przy pomocy własnego mózgu. Informacja o pracy mózgu rejestrowana jest przez niewielki sensor umieszczony na głowie pacjenta. Następnie informacja ta przesyłana jest do komputera i wyświetlana na ekranie monitora. Pacjent ma zatem możliwość obserwowania pracy własnego mózgu i jego trenowania.

Trening mózgu polega na sterowaniu grą komputerową – bez używania klawiatury i myszki. Osoba na bieżąco otrzymuje informację (feedback) zwrotną o pracy własnego mózgu (bio) – jeśli jego praca spełnia odpowiednie parametry funkcjonalne, ustalone przez neuroterapeutę, gra komputerowa postępuje.

Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć, stresu uzyskując poprawę stanu zdrowia.

Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą stan zdrowia. Badania naukowe wykazały, że efekty treningu są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakoterapii nie wywołują skutków ubocznych. Terapia jest bardzo przyjemna i przynosi długotrwałe efekty. Ilość treningów dobierana jest indywidualnie w zależności w jakim celu ją stosujemy.

Metoda Biofeedback jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna.