Oferta dla placówek

Współpraca

Zapraszamy wszystkie Przedszkola, Szkoły i inne instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi, do współpracy. Posiadamy szeroki wachlarz specjalistów z różnych dziedzin edukacji i dla każdej z placówek przygotujemy odpowiednią ofertę zajęć terapeutycznych.

Terapia

Badania przesiewowe nasi specjaliści wykonują bezpłatnie w dogodnym wcześniej ustalonym terminie. W wyniku tych badań, zostaje wskazana grupa dzieci wymagających szczegółowej diagnozy i terapii. Z zainteresowanymi rodzicami dzieci, podpisujemy umowę na prowadzenie zajęć terapeutycznych. Zajęcia odbywają się w Placówce w uzgodnionych terminach i trwają 20, 30 lub 45 minut z każdym dzieckiem. Szczegółowa diagnoza jest bezpłatna i zostanie postawiona po trzech pierwszych zajęciach. Nasi terapeuci prowadzą dokumentację przebiegu terapii.

Logorytmika

W ramach zajęć profilaktyczno-stymulujących proponujemy grupowe ćwiczenia logorytmiczne. Są one istotnym elementem w kierowaniu ruchową, estetyczną i społeczną aktywnością dzieci, co sprawia, że wraz z rozwojem ruchowym postępuje u nich rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej, a także wykształcają się różne formy kontaktów społecznych. Szczegóły zajęć logorytmicznych ustalamy indywidualnie.