Terapie realizowane w Naszej placówce

Zajęcia dodatkowe

Podczas zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w Naszym przedszkolu realizowane są TRZY podstawowe cele:


Rozwijanie deficytowych zachowań

Czyli takich, które uważa się za typowe i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale – np. motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, adekwatne okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa itp.


Redukowanie niepożądanych zachowań

-Zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawianie jedzenia, nieprawidłowa mowa.


Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie

-Zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas, gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne

Ostatecznym celem terapii jest wykształtowanie u dziecka umiejętności umożliwiających mu uczenie się ze środowiska oraz to, jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie w funkcjonowaniu społecznym.

zajmiemy się twoim dzieckiem z uwagą i troską !

zadbaj o rozwój swojego dziecka