Agnieszka Porada

właściciel, pedagog, psychopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej , oraz Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej z zakresu socjoterapii i terapii pedagogicznej. Posiadam certyfikat ukończenia kursu I stopnia Integracji Sensorycznej wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.

Swoje umiejętności i kompetencje rozwijam dzięki uczestnictwu w licznych warsztatach, szkoleniach, które wspierają również mój rozwój osobisty.W pracy zawodowej na co dzień zajmuję się terapia indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami zachowania oraz z problemami z przystosowaniem się do życia w szkolnych warunkach czyli min:

 • wartości
 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • ataków gniewu, złości
 • autoagresji
 • problemów w relacjach z zaburzeń związanych z nieśmiałością oraz niskim poczuciem własnej rówieśnikami
 • trudności związanych z sytuacją rodzinną np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania
 • zespołu Aspergera
 • diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki chłopców, których wychowanie niewątpliwie miało i ma wpływ na moją karierę edukacyjną.

Beata Mirecka

neurologopeda, neuroterapeuta, terapeuta SI, gerontolog

Jestem neurologopedą z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Posiada duże doświadczenie w pracy z małym dzieckiem (prowadzę terapię dzieci niepełnosprawnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem). Metody i formy dobieram indywidualnie do danego dziecka, na bieżąco je modyfikuję w zależności od możliwości dziecka i jego kondycji psychofizycznej.

Prowadzę również kompleksową diagnozę i terapię dorosłego pacjenta ( także pacjentów leżących) po wylewach, udarach, guzach mózgu, wypadkach komunikacyjnych oraz z wszystkimi osobami, które mają problemy z mową. Towarzyszące niekiedy zaburzenia czynności fizjologicznych (niedowłady, trudności z żuciem i połykaniem i inne) nie są mi obce. W pracy z dorosłymi, którzy utracili w różnym stopniu zdolność porozumiewania się z otoczeniem bazuję na zdolnościach kompensacyjnych mózgu, aby odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne. Posługuję się różnymi metodami i technikami reedukacji min. prowadzę treningi EEG Biofeedback. W mojej pracy stosuję zarówno metody fonetyczne (bazujące na materiale językowym dostosowanym do możliwości pacjenta), jak i metody mechaniczne u pacjentów z deficytami realizacyjnymi (ćwiczenia: oddechowe, fonacyjne, praksji oralnej, masaże zewnętrzne i wewnętrzne jamy ustnej, nauka połykania). Jako terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki wykorzystuję w swojej terapii podstawowe zmysły wpływające na funkcje obszaru ustno twarzowego. Zajmuje się również regulacją napięcia mięśniowego w obszarze stawów skroniowo- żuchwowych.

Magdalena Wieczorek

psycholog, pedagog

Magister psychologii (specjalność kliniczna) oraz absolwentka pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyłam podczas szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej). Regularnie staram się podnosić swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach w zakresie pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci oraz osób dorosłych. Najważniejsze z nich:

 • Norma i patologia w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • Praca z dzieckiem z ADHD
 • Diagnoza i praca z dzieckiem z Zespołem FAS
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej sześciolatków
 • Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 • Szkolenie na temat pracy profilaktycznej z młodzieżą w ramach programu „Alko – Profilaktyka”

Chcąc cały czas rozwijać się zawodowo i zwiększać swoją wiedzę oraz umiejętności w pracy z drugim człowiekiem, w najbliższym czasie planuję rozpocząć 4 letnią szkołę psychoterapii w nurcie integracyjnym.

Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i prowadzenia warsztatów grupowych np. z rozwijania kompetencji psychospołecznych, czy szkoleń związanych z tematami natury psychologicznej i pedagogicznej.

Zofia Dorota Owczarek

logopeda, neurologopeda, terapeuta głosu i mowy

Jestem absolwentką Akademii Świętokrzyskiej ukończyłam kierunek nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim - Logopedia z emisją głosu oraz na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - kierunek Neurologopedia ogólna i dziecięca.

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...”

Te słowa wspaniałego wychowawcy jakim był Janusz Korczak przyświecają mojej codziennej pracy. Specjalizuję się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pracy z dziećmi cenię ciepłą atmosferę i dobrą zabawę, która powinna być obecna w trakcie terapii.

Podczas wieloletniej praktyki miałam okazję przekonać się że poznanie potrzeb dzieci, stworzenie sprzyjającego klimatu i odpowiednich sytuacji dydaktycznych, to warunki niezbędne przy rozbudzaniu motywacji do działania, do nauki.

Chętnie pracuję również z osobami dorosłymi, starając się z empatią i troską angażować w pomoc, udzielać wsparcia, motywować do pracy, a tym samym pomagać likwidować bariery, które utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomimo wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi nadal jestem nauczycielem i terapeutą poszukującym nowych, skuteczniejszych form i metod pracy, dlatego chętnie uczestniczę w kursach i szkoleniach, dzięki którym ciągle doskonalę mój warsztat pracy.
Bardzo lubię swoją pracę i wykonuję ją z pasją.

Rosita Pająk

fizjoterapeutka, instruktorka nordic-walking’u, hirudoterapeutka

Absolwentka kierunku Fizjoterapia na wydziale Wojskowo - Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pasjonatka swojego zawodu. Szczególnie zainteresowana technikami terapii tkanek miękkich, treningu funkcjonalnego, a także elementami terapii manualnej.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach oraz licznych szkoleniach i kursach (m.in.: Funkcjonalna ocena w fizjoterapii i sporcie, terapia manualna kręgosłupa i narządu ruchu, neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, kinesiology taping, elementy metody NDT- Bobath).

Do każdego pacjenta zawsze podchodzę w sposób indywidualny. Zajmuję się rehabilitacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Oto niektóre schorzenia w których mogę Państwu pomóc:

 • Rwa ramienna
 • Dyskopatia
 • Rwa kulszowa, zaburzenia czucia i ruchów
 • Stany po udarze mózgu
 • Ból spowodowany uszkodzeniem mięśni, ich ścięgien oraz ich przyczepów do kości
 • Ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów (staw biodrowy, kolanowy, barkowy itp.)
 • Nadmierne skrócenie lub zwiększone napięcie mięśni, które zmieniają postawę ciała i przeciążają inne tkanki
 • Choroby/Uszkodzenia ścięgien, mięśni, więzadeł
 • Terapię wcześniaków oraz niemowląt z grupy ryzyka
 • Wcześniaków i niemowląt z zaburzeniem napięcia mięśniowego
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Niemowląt z kręczem szyi
 • Niemowląt i dzieci z zespołami genetycznymi
 • Dzieci z wadami postawy
 • Dzieci z problemami ortopedycznymi

W mojej ofercie znajdziecie Państwo również nauczanie rodziców dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym, prawidłowej pielęgnacji i podstawowych ćwiczeń dla maluszka.

Anna Znyk

pedagog, logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej Łodzi.

W swoim życiu zawodowym postawiłam na pracę z dziećmi.

W zawodzie logopedy i pedagoga realizuję moje najważniejsze zainteresowania. Prowadzę terapię logopedyczną, specjalizuję się głównie w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi. Dla każdego dziecka objętego terapią tworzę indywidualny program terapeutyczny.
Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego.
W pracy staram się wykorzystywać szeroką gamę pomocy dydaktycznych oraz różnorodne metody terapii, dzięki czemu moja praca logopedyczna przebiega w sposób ciekawy dla dziecka.

Uważam, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy ciągle się kształcić, dlatego też łączę pracę zawodową ze zdobywaniem wiedzy na różnego typu kursach, szkoleniach i warsztatach.