Psycholog

Konsultacja

Jest to wstępne spotkanie z psychologiem, którego celem jest rozpoznanie problemów klienta oraz wspólne zaplanowanie dalszych kroków pomocnych w poradzeniu sobie ze zgłaszanymi trudnościami. Konsultacja umożliwia zapoznanie klienta i terapeuty oraz uzgodnieniu kolejnych elementów ewentualnej współpracy. Tego rodzaju spotkanie może mieć charakter diagnostyczny, psychoedukacyjny, wspierający – w zależności od potrzeby i charakteru zgłaszanego przez klienta problemu.

Czas trwania konsultacji:

60 min w przypadku osoby dorosłej, która zgłasza się z własnymi trudnościami

90 min w przypadku rodziców zgłaszającymi problemy dotyczące dziecka

Indywidualna pomoc psychologiczna

Jest to proces, w którym psycholog pracuje z klientem nad rozwiązaniem zgłaszanych przez niego problemów, uporządkowaniem trudnych emocji związanych w doświadczanymi sytuacjami. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, a każda sesja trwa około 50 minut.

Terapia dzieci i młodzieży

Jest cyklem regularnych spotkań, w czasie których psycholog podejmuje pracę nad trudnościami zgłaszanymi przez dziecko oraz jego rodziców. Główne problemy, których może dotyczyć terapia obejmują:

 • Trudności w prawidłowym radzeniu sobie ze złością
 • Agresja
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Zaburzenia lękowe
 • Nieśmiałość
 • Niska samoocena
 • Obniżony nastrój
 • Wahania nastroju
 • Zaburzenia odżywiania
 • Eksperymentowanie, zażywanie środków psychoaktywnych
 • Zaburzenia zachowania

Terapia dziecka i nastolatka poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami, w czasie którego psycholog poznaje historię dziecka oraz jego rodziny. Konsultacja taka stanowi podstawę szerszej diagnozy zgłaszanych problemów i spojrzenia na nie z różnych perspektyw, co ułatwi planowanie dalszych oddziaływań terapeutycznych

Spotkania terapeutyczne odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 60 min.

Sesje rodzinne

Polegają na spotkaniu psychologa z całą rodziną. W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

Obszary, w których wskazane mogą być tego rodzaju spotkania:

 • Trudności w komunikacji
 • Kłopoty wychowawcze
 • Konflikty rodzinne
 • Kryzysy dotykające wszystkich członków rodziny
 • Inne trudności, z którymi boryka się rodzina

Spotkania odbywają się zwykle co tydzień lub co dwa tygodnie i trwają 90 min.

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców

Jest to cykl spotkań, w czasie których psycholog pracuje z rodzicami nad rozwiązaniem różnorodnych trudności wychowawczych, których doświadczają. W czasie sesji dochodzi do diagnozy zgłaszanych problemów, planowania zindywidualizowanych działań, sprawdzania ich efektów.

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 60 min.