Nasza Misja

Przedszkole „Receptorek” oferuje wielospecjalistyczną, kompleksową opiekę i pomoc dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Naszą misją jest intensywna praca terapeutyczna realizowana poprzez prowadzenie terapii indywidualnych oraz szeroki zakres zajęć grupowych. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez zespół specjalistów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Zajęcia przedszkolne realizujemy uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodną z rozporządzeniem MEN. Treści dobieramy i dostosowujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.

Grupą przedszkolną zajmuje się wychowawca z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym( pedagog specjalny, oligofrenopedagog). Pomocą nauczyciela jest dyplomowana pielęgniarka specjalizująca się w pracy z dziećmi. Wychowawca będzie wspierany przez naszych specjalistów  pracujących w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej m.in. przez psychologa, terapeutę behawioralnego, logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej. Jesteśmy gotowi na współpracę z osobistymi asystentami i wolontariuszami.

Wsparciem edukacyjno-terapeutycznym obejmujemy również rodziny  poprzez uczenie rodziców zasad pracy z dzieckiem w czasie wizyt domowych lub warsztatów grupowych. Rodzice mają możliwość zgłaszania aktualnych trudności wychowawczych, wskazywania problemów, które chcieliby rozwiązać w pierwszej kolejności oraz korzystania z konsultacji z psychologiem.

Przygotowując się do przyjęcia nowych dzieci kierowaliśmy się zasada minimalizacji w aranżacji pomieszczeń. Stworzyliśmy środowisko kontrolowane, ograniczone zbędnymi bodźcami. Zrezygnowaliśmy z jaskrawych barw i wzorzystych kolorów na rzecz ciepłej stonowanej barwy. Staraliśmy się stworzyć dzieciom warunki niezbędne do rozwijania sprawności komunikacyjnych i kompetencji społecznych z wychowawcami i innymi dziećmi.