Socjoterapia

Czym jest Socjoterapia?

Socjoterapia jest procesem psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowanym głównie na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Jest ona formą pomocy psychologicznej, która stanowi formę pośrednią pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Skierowana jest do dzieci oraz młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

W jaki sposób odbywają się zajęcia z socjoterapii?

Zajęcia odbywają się według spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian mają być korekcyjne doświadczenia i odreagowanie emocjonalne. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania i zabawy pozwalają uczestnikom wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu około godziny w grupach maksymalnie 10 osobowych w atmosferze życzliwości i ciepła. Rola terapeuty polega na stwarzaniu takich sytuacji, które pomogą uczestnikom spotkań uświadomić sobie swoje trudności oraz własny potencjał i możliwości zmiany. Służą temu różnorodne techniki stosowane podczas zajęć, np.: gry, ćwiczenia, rozmowa, praca w kręgu, techniki wyobrażeniowe, burza mózgów, prace plastyczne, odgrywanie scenek.

Co daje udział w zajęciach socjoterapeutycznych?

Uczestnictwo w tych zajęciach może spowodować wzrost motywacji do zmiany, z drugiej strony , zaś przyczynić się do zmniejszenia, a nawet ustąpienia zakłóceń w zachowaniu i pozwolić na dalszy konstruktywny rozwój osobisty i społeczny. Zajęcia te są okazja do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, takich jak:

 • asertywność, podejmowania decyzji, empatia, radzenie sobie w trudnych
 • sytuacjach, poszukiwania wsparcia i pomocy, komunikacji.

Dla kogo przeznaczone są te zajęcia?

Przeznaczone są głównie dla uczniów mających problemy:

 • Z nauką:
  • Brak motywacji do nauki
  • Deficyt koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa
  • Brak sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii
 • W relacjach z innymi ludźmi:
  • Osamotnienie, poczucie bycia niezrozumianym
  • Przeżywanie poczucia mniejszej wartości
  • Agresja

Przewodnią ideą socjoterapii jest zmniejszenie lub likwidowanie urazowych sądów o sobie i innych, zmiana zaburzonych zachowań oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju emocjonalno- społecznego.