WWR

Dzieci mające opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju mogą korzystać z bezpłatnej terapii na terenie Poradni.

Ilość miejsc ograniczona.