nasze usługi

cennik

BADANIE

Psychologiczne z wydaniem opinii

250 zł | Ok. 2 h

Psychologiczno-pedagogiczne z wydaniem opinii

350 zł | Ok. 3 h

Uzupełniające psychologiczne

150 zł | Ok. 1 h

Integracji bilateralnej

200 zł | Ok 1,5 h

DIAGNOZA

Pedagogiczna

200,00 zł | 2 spotkania

EEG Biofeedback

200,00 zł | 1 spotkanie

Integracji sensorycznej

300,00 zł | 3/4 spotkania

Logopedyczna

200,00 zł | 2 spotkania

Neurologopedyczna

200,00 zł | 2 spotkania

KONSULTACJA

Psychologiczna

150,00 zł | Ok. 1 h

Logopedyczna

150,00 zł | Ok. 1 h

Pedagogiczna

150,00 zł | Ok. 1 h

Integracji sensorycznej

150,00 zł | Ok. 1 h

Wczesnego wykrywania autyzmu /dwóch specjalistów/

300,00 zł | Ok.2 h

TERAPIA

Psychologiczna

100,00 zł | Ok. 1 h

Pedagogiczna

100,00 zł | Ok. 1 h

Logopedyczna

100,00 zł | Ok. 1 h

Terapia ręki

100,00 zł | Ok. 1 h

Integracji sensorycznej

100,00 zł | Ok. 1 h

Neurologopedyczna

150,00 zł | Ok. 1 h

EEG Biofeedback

100,00 zł | Ok. 1 h

Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

100,00 zł | Ok. 1 h

Gimnastyka korekcyjna

100,00 zł | Ok. 1 h

Masaż neurologopedyczny

100,00 zł | Ok. 1 h

Zajęcia grupowe TUS /do 5 osób/

70 zł za osobę | Ok.1 h

Zajęcia grupowe logorytmiczne / do 5 osób/

70 zł za osobę | Ok.1 h

Muzykoterapia

100,00 zł | Ok. 1 h

WYDANIE PISEMNEJ OPINII Z PRZEBIEGU TERAPII DODATKOWO PŁATNE

120,00 ZŁ

zapraszamy do kontaktu

Adres

Beczkowa 10/12
93-487 Łódź

Telefon

+48 601 271 063

Email

gabinety@receptor-terapia.pl